Who's Online

4 user(s) are online (1 user(s) are browsing Qustions & Answers)
Members: 0
Guests: 4
more...
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Jista Knisja Jkolla Zewgt Pastors?

Thank You.
Requested by Anonymous and Answered by Gordon on 09-Aug-2013 07:15 (4863 reads)
Grazzi tal-Mistoqsijja tiegħek.

Ir-Risposta tiegħek nista nisrrispondik b'ħafna modi!

Pero, m'mod ġenerali, ħafna knejjes Kristjani Evanġeliċi u Pentekostali, il-Pastor u l-mara tiegħu imexxu flimkien il-merħla tal-Mulej, għalkemm b'xi differenzi zgħar (Ara 1 Timotju 3)

...Jiddependi kemm fiha nies dik il-'knisja' - komunita, tagħmel ukoll differenza kemm ikun hemm fiha 'mexxejja' bħala 'Pastors/Ragħjja'. Xi komunitajiet, dawn jissejħu 'team pastorali'.

Jista jagħati l-kas li kif nemmen li huwa wkoll skritturali, li jkun hemm wieħed 'Senior Pastor' u jkun hemm oħrajn 'assistant Pastors-leaders, bħal 'Elders'-Xjuħ, 'Deacons'-Djakni, apparti jista jkun li f'xi Knejjes issib ukoll ministeri 'Governattivi' oħra fi ħdan dik il-Komunita/Knisja, bħal ministeri ta' 'Profeti u Għalliema', 'Evanġelisti u Appostli' etc...

Per ezempju l-Knisja fejn kont fiha jien meta kont ngħix f'L-Amerika, il-Knisja kella madwar 10,000 membru u kellha 5 Assistant Pastors, plus is-Senior Pastor u martu, apparti ukoll ħafna ministeri ta' l-Għajnuniet-Djakni!

Aqra sew Efesin 4:11-12, Atti 13:1-2, Atti 6: 1-6, Atti 20:28, 1 Pietru 5:1-4, 1 Timotju 3, Titu (kollu).

Nemmen li f'kull komunita sana, Iva għandu jkun hemm Ragħaj/Pastor u jekk hemm's bzonn ta iktar minn wieħed li jagħmel ix-xogħol pastorali, jiddependi ħafna kif imexxi is-Senior Pastor (Isqof).

Hemm xi wħud li 'iddeċiedu minn rgħajhom li jingħaqdu biex jitolbu u jaqraw l-iskrittura għal rashom, pero jekk veru ħa nsegwu il-'pattern' tal-Bibbja u b'mod speċjali It-Testment il-Ġdid, għandhom ikunu parteċipi flimkien f'Komunita/Knisja fejn hemm 'Binja Spiritwali' sana kif naraw ċar fl-Iskrittura.

Il-paċi miegħek,
Dr. Gordon-John Manche'