Who's Online

3 user(s) are online (3 user(s) are browsing Guestbook)
Members: 0
Guests: 3
more...

Welcome to Habbejtek Website where you can view our TV programmes on Smash TV
>> Sign guestbook <<  
The guestbook has 68 messages


1 2013/6/18 Katekist Kattoliku li nsegwi Ħabbejtek!
Katekist 
MALTA


Jien nisimghek u nieħu pjacir nisimgħek,u jien katekista ukoll. Għallem it-tagħlim ta' Kristu, għax is-soċjeta tagħna dak li għandha bżonn, u mhux tisma Kristjani jgħidu kontra Kristjani oħra. Għaliex jekk trid tkun korett, barra li jien nisejjah Kattoliku jien Kristjan ukoll, għax nemmen li Kristu gie fid-dinja bata għalija u QAM MILL IMWIET. Il Mulej Sidna Gesu Kristu ikompli jgħatik is-saħħa biex twassal il-bxara t-tajba, ir -rispett u l-imħabba fil qlub ta' tant nies, li kull ma jinteressahom huwa l-individwalizmu. Il-paċi miegħek Gordon.