Who's Online

7 user(s) are online (7 user(s) are browsing Guestbook)
Members: 0
Guests: 7
more...

Welcome to Habbejtek Website where you can view our TV programmes on Smash TV
>> Sign guestbook <<  
The guestbook has 68 messages

Woman(Women)
Woman(Women)

38 message(s)
Man(Men)
Man(Men)

30 message(s)
 

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 8 »

28 2009/5/23 Program Eċċelenti!
Rose Kemm kont eċċelenti. Kell ma ghidt kollu naqbel miegħu. Iva dak l-entuzjazmu anke lili jaqbgħad. Ikun imfahhar l-isem ta' Gesu. Ghalih tixxennaq ruħi. Great brother. Rose.


27 2009/5/13 Hey Gordon!
Leeanne 
Send Email to %sHi Gordon jiena Leeanne miz-zabbar. Għandek programm vera interassanti u iħallini imwaħħla mat-television. Kellna bzonn bħal dan il-programm għax jgħina nemmnu iktar fil-Mulej. Imsomma issa ħa jkolli inħallik. Inseli għal maħbub zewġi. Keep it for your success Gordon!!!


26 2009/5/13 X'ġenn ikolli għal program!
Rose Taf x'ġenn ikolli għal program tiegħek!? Mela jiena mhux supperva jew imkabbra għax inħobb nisma lil kullħadd. Ħadt ġost li ġejt il-konferenza nfaħħar l-Alla magħkom.Alla jaf x'impurtani u mhux x'jgħidu n-nies. Martin simpatikuu nħobbkom kollha f-isem il Mulej. Wara sentenjn Ġesu tagħni grazzja li kont qtajt qalbi u llum ġiet bla ħsieb. Rose.


25 2009/5/10 God is Love!
Maria Laura Fenech 
Send Email to %sHabbejtek programm - li jkattar fija l-fidi. Nizzi hajr l'Alla li ghandna programm bhal dan li minnu nitghallem hafna flimkien mar ragel tieghi Andrea. May god be with you all. Grazzi u prosit ta kollox. Nselli ghalik. Maria Laura Fenech, minn Misrah Kola (H'Attard)


24 2009/5/10 Prosit Gordon!
sarah sultana 
Send Email to %sHi Gordon. Jien Sarah Sultana mil-Gzira. Prosit kbira min qiegh qalbi tal-programm bis-sens li Ghandek. Ghandna bzonn ta' aktar programmi bhal tieghek ghax laffarijit li tighd jaghmlu verament sens. Il-Mulej mieghek u mas-segwaci kollha tal-programm "habbejtek". Prosit Gordon. Inselli Ghal-mahbub tieghi Karmenu.


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 8 »