Who's Online

3 user(s) are online (3 user(s) are browsing Guestbook)
Members: 0
Guests: 3
more...

Welcome to Habbejtek Website where you can view our TV programmes on Smash TV
>> Sign guestbook <<  
The guestbook has 68 messages

Woman(Women)
Woman(Women)

38 message(s)
Man(Men)
Man(Men)

30 message(s)
 

« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 »

13 2008/11/16 Prosit
Lindsay M.Cutajar 
Send Email to %sNixtieq nghidlek prosit kbira tal-programm li qeghdin ittelghu. Ma nitlifx puntata ghax nhossni verament kuntenta u nitghallem hafna aktar minn programm ghall-iehor. niehu gost hafna jekk issemini fuq il programm tieghek. Tislijiet. Halleluhia amen. Lindsay u r-ragel ghaziz tieghi Joseph Cutajar.


12 2008/8/27 Gesu dejjem maghna!
LORRAINE 
Send Email to %sProsit tal-programm. L-ewwel darba li rajtu illum u vera interessanti!


11 2008/7/18 Gesu biss Salvatur!
Josephine De Gabriele. PROSET.PROSET.PROSET TAL-PROGRAMMI MIMLIJA VERA TAGHLIM. IL-MULEJ JIMLIK IKTAR B`KUL BARKA.AMEN.GESU BISS HU SALVATUR.AMEN.IN JESUS NAME GOD BLESS YOU ALL. AMEN.


10 2008/7/17 Tlabt mieghek ghal Malta!
Josephine Proset tat-talba ghal malta. Jien qed nitlob kuljum. Kif beda jitlob Gordon qbilt u tlabt biex Alla jibda jahdem u jwettaq it-talba. Jien hassejt bhal tkexkix tal-bard. Il-mulej sema' talba ta' Gordon u nies ohra li qablu ma Gordon. Amen.


9 2008/7/4 Proset tal-Program.
Anonimous Proset tal-propram li qed itella fuq Samsh TV.


« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 »